Serwis Korporacyjny

ZAWARCIE UMOWY KREDYTÓW DLA FARMY WIATROWEJ...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAWARCIE UMOWY KREDYTÓW DLA FARMY WIATROWEJ 23 I FARMY WIATROWEJ DIPOL

26/02/2020 13:49

Raport bieżący 5/2020

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 26 lutego 2020 roku spółki zależne Emitenta – Polenergia Farma Wiatrowa 23 sp. z o.o. („Farma Wiatrowa 23”) oraz Dipol sp. z o.o. („Dipol”) – jako kredytobiorcy („Kredytobiorcy”), oraz mBank S.A. – jako kredytodawca („Kredytodawca”) zawarły umowę kredytów („Umowa Kredytów”).

Na podstawie Umowy Kredytów, Kredytodawca udzieli Farmie Wiatrowej 23 oraz Dipol kredytów terminowych w łącznej kwocie do 31 800 000 zł, przeznaczonych na: (i) refinansowanie istniejącego zadłużenia Dipol, (ii) zasilenie rachunków rezerwy obsługi długu Kredytobiorców oraz (iii) refinansowanie udziałów własnych Emitenta wniesionych do Kredytobiorców.

Umowa Kredytów przewiduje spłatę kredytów terminowych nie później niż w terminie 7 lat od dnia zawarcia. Oprocentowanie kredytów równa się stawce WIBOR, powiększonej o marżę banku.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close