Serwis Korporacyjny

KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 6/2024

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 6/2024

09/02/2024 13:03

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym przekazuje korektę do raportu bieżącego nr 6/2024 z dnia 8 lutego 2024 r., dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

Korekta raportu związana jest ze zidentyfikowaniem oczywistej omyłki pisarskiej w treści raportu bieżącego nr 6/2024, dotyczącej daty, na którą zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta. Poprawna data to 13 marca 2024 r., jak wskazano w Ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które stanowiło załącznik do raportu bieżącego nr 6/2024, a nie jak wskazano w samym raporcie bieżącym nr 6/2024 – 8 marca 2024 r.

podstawa prawna: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757, ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close