Serwis Korporacyjny

ZAWARCIE PRZEZ SPÓŁKI PROJEKTOWE REALIZUJĄCE PROJEKTY...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAWARCIE PRZEZ SPÓŁKI PROJEKTOWE REALIZUJĄCE PROJEKTY BUDOWY MORSKICH FARM WIATROWYCH UMÓW NA TRANSPORT I INSTALACJĘ FUNDAMENTÓW MORSKICH TURBIN WIATROWYCH ORAZ MORSKICH STACJI TRANSFORMATOROWYCH

02/07/2024 14:45

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”) informuje, że spółki projektowe MFW Bałtyk II sp. z o.o. oraz MFW Bałtyk III sp. z o.o. (łącznie „Spółki”), w których Emitent posiada 50% udziałów, rozwijające – w ramach wspólnego przedsięwzięcia Emitenta i Equinor Wind Power AS – projekty budowy dwóch morskich farm wiatrowych tj. MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III („Projekty”), podpisały w dniu 2 lipca 2024 roku ze spółką prawa holenderskiego Heerema Marine Contractors Nederland SE („Wykonawca”) (każda Spółka odrębnie) umowy na transport i instalację fundamentów turbin i morskich stacji transformatorowych, po jednej dla każdego z Projektów („Umowy Finalne”). Zawarcie Umów Finalnych poprzedziło podpisanie umów rezerwacyjnych o których Emitent informował w Raporcie Bieżącym nr 22/2024.

Przedmiotem Umów Finalnych jest transport i instalacja fundamentów turbin wiatrowych typu monopal, elementów przejściowych oraz morskich stacji transformatorowych z wykorzystaniem specjalistycznych statków instalacyjnych. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie obu umów (tj. dla obu Projektów) zostało wstępnie oszacowane – na dzień podpisania Umów Finalnych – na kwotę ok. 390 mln EUR, przy czym szacunki zostaną uaktualnione na ok. 15 miesięcy przed przystąpieniem prac instalacyjnych. Ostateczne indeksowane wynagrodzenie będzie uzależnione m.in. od finalnego czasu pracy statków, cen paliw oraz kosztów zakontraktowanych podwykonawców.

Treść Umów Finalnych jest jednolita w zakresie głównych postanowień z zachowaniem rozbieżności projektowych. Umowy Finalne zawierają standardowe postanowienia dla kontraktów instalacyjnych dotyczących prac na morzu. Wykonawca udzieli Spółkom gwarancji należytego wykonania Umów Finalnych oraz dostarczy gwarancję korporacyjną.

W związku z zawarciem Umów Finalnych Emitent będzie zobowiązany do udzielenia na rzecz Wykonawcy gwarancji płatności (Parent Company Guarantee) („PCG”) za zobowiązania powstałe w okresie do osiągniecia przez Spółki zamknięcia finansowego. Łączna przewidywana maksymalna wartość udzielonych przez Emitenta PCG wynosi dla obu Projektów łącznie ok. 42 mln EUR za płatności w walucie EUR oraz ok 90 mln USD za płatności w walucie USD.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.).

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close