Serwis Korporacyjny

ZAWARCIE UMOWY DOSTAWY TURBIN ORAZ UMOWY...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAWARCIE UMOWY DOSTAWY TURBIN ORAZ UMOWY SERWISOWEJ DLA PROJEKTU FARMY WIATROWEJ KOSTOMŁOTY

06/10/2020 17:54

Raport bieżący 24/2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2020 z dnia 30 września 2020 r. Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że Polenergia Farma Wiatrowa Dębice/Kostomłoty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Farma Wiatrowa”), w dniu 6 października 2020 roku, zawarła z Vestas – Poland Sp. z o.o.:

1. Umowę na dostawę, instalację i uruchomienie 9 turbin wiatrowych V136-3.0MW o łącznej mocy 27 MW. Realizacja umowy przewidziana jest w okresie od I kwartału 2021 roku do III kwartału 2022 roku.

2. Umowę na serwis i dostępność turbin wiatrowych („AOM”) dla Farmy Wiatrowej. AOM dotyczy świadczenia usług serwisowych dla wspomnianych turbin wiatrowych przez okres 30 lat od dnia uruchomienia, w tym przeprowadzania planowych przeglądów, napraw, dostawy środków utrzymania i części zamiennych, zdalnego nadzoru oraz innych czynności powiązanych. Vestas – Poland Sp. z o.o. gwarantuje także odpowiedni poziom dostępności turbin w ramach umowy serwisowej i w przypadku niespełnienia tych wymagań, zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Farmy Wiatrowej rekompensaty.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close