Serwis Korporacyjny

POWÓDZTWO O USTALENIE BEZSKUTECZNOŚCI OŚWIADCZEŃ O...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

POWÓDZTWO O USTALENIE BEZSKUTECZNOŚCI OŚWIADCZEŃ O WYPOWIEDZENIU UMÓW – WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

06/03/2020 13:57

Raport bieżący 6/2020

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 14/2015 z dnia 23 marca 2015 r. informuje, że wyrokiem częściowym i wstępnym z dnia 6 marca 2020 r., Sąd Okręgowy w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy uwzględnił powództwo spółki zależnej Emitenta Talia Sp. z o.o. z siedzibą w Łebczu („Talia”) w części dotyczącej ustalenia bezskuteczności oświadczeń o wypowiedzeniu przez spółkę Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („PKH”)

Umowy Sprzedaży Praw Majątkowych Wynikających ze Świadectw Pochodzenia Będących Potwierdzeniem Wytworzenia Energii Elektrycznej w Odnawialnym Źródle Energii – Farmie Wiatrowej w miejscowości Modlikowice z dnia 23 grudnia 2009 roku („Umowa Sprzedaży Praw Majątkowych”) oraz Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej Wytworzonej w Odnawialnym Źródle Energii – Farmie Wiatrowej w miejscowości Modlikowice z dnia 23 grudnia 2009 roku, zawartych z Talia.

Jednocześnie Sąd uznał za usprawiedliwione co do zasady roszczenia odszkodowawcze dochodzone przez Talia względem PKH z tytułu niewykonywania przez PKH Umowy Sprzedaży Praw Majątkowych.

Wyrok jest nieprawomocny

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close