Serwis
korporacyjny

OGŁOSZENIE WSTĘPNYCH WYNIKÓW AUKCJI GŁÓWNEJ NA...

Kontrast
Wielkość liter - A +

OGŁOSZENIE WSTĘPNYCH WYNIKÓW AUKCJI GŁÓWNEJ NA ROK DOSTAW 2025

18/12/2020 09:07

Raport bieżący 32/2020

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r., niniejszym informuje, że zgodnie z ogłoszonymi przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w dniu 17 grudnia 2020 r. wstępnymi wynikami aukcji głównej na rok dostaw 2025, aukcja główna na rok dostaw 2025 zakończyła się w rundzie 7. z ceną zamknięcia 172,85 zł/kW/rok.

Wobec ogłoszenia wstępnych wyników aukcji głównej na rok dostaw 2025 r., została zawarta umowa mocowa ze spółką zależną Emitenta – Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Sarzynie. Łączna wielkość obowiązku mocowego wynikająca z ww. umowy wynosi 111 MW. Umowa została zawarta na okres 1 roku, pod warunkiem zawieszającym do czasu ogłoszenia ostatecznych wyników aukcji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close