Serwis Korporacyjny

Udział spółek zależnych Polenergia S.A. w...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Udział spółek zależnych Polenergia S.A. w aukcji głównej w ramach rynku mocy na rok dostaw 2022

05/12/2018 15:24

Raport bieżący 47/2018

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.), niniejszym informuje, że w dniu 5 grudnia 2018 r. spółki zależne Emitenta – Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna sp. z o. o. z siedzibą w Nowej Sarzynie („ENS”) oraz Mercury Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie („Mercury”), wzięły udział w aukcji mocy na rok dostaw 2022.

W toku aukcji ENS i Mercury zaoferowały obowiązek mocowy na rok 2022 w łącznej wysokości 113,8 MW. ENS i Mercury do czasu zakończenia aukcji nie złożyły ofert wyjścia z aukcji.

Cena zamknięcia aukcji, która zakończyła się w 7 rundzie, mieści się w przedziale od 195,28 zł/kW/rok do 219,66 zł/kW/rok.

Emitent poinformuje odrębnymi raportami bieżącymi o wstępnych oraz ostatecznych wynikach aukcji, po ich ogłoszeniu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close