Serwis Korporacyjny

ZAWIADOMIENIE O ZMNIEJSZENIU STANU POSIADANIA

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAWIADOMIENIE O ZMNIEJSZENIU STANU POSIADANIA

02/03/2021 13:04

Raport bieżący z plikiem 14/2021

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że 2 marca 2021 r. Spółka otrzymała od Capedia Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, podmiot kontrolowany przez China – Central and Eastern Europe Investment Co-operation Fund SCS SICAV-SIF („Capedia”) zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”).

Zgodnie z zawiadomieniem, które stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego, Capedia w następstwie rozliczenia wezwania przez BIF IV Europe Holdings Limited, zbyła 7.266.122 akcji w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 7.266.122 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 15,99% ogólnej liczby akcji oraz 15,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Tym samym po zmniejszeniu stanu posiadania, Capedia posiada mniej niż 15%, mniej niż 10% oraz mniej niż 5% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz mniej niż 15%, mniej niż 10% oraz mniej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W konsekwencji, Capedia posiada 0 akcji w kapitale zakładowym Spółki dających prawo do 0 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

podstawa prawna: art. 70 pkt 1) Ustawy

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close