Serwis Korporacyjny

POWOŁANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ZE SKUTKIEM...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

POWOŁANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ZE SKUTKIEM NA DZIEŃ ROZLICZENIA WEZWANIA

11/02/2021 11:52

Raport bieżący 8/2021

Zarząd Polenergii S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 11 lutego 2021 r. otrzymał zawiadomienie Mansa Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Mansa”) złożone w trybie art. 10.2(a) Statutu Spółki o (i) odwołaniu ze składu rady nadzorczej Spółki p. Grzegorza Piotra Stanisławskiego, oraz (ii) powołaniu Pani Emmanuelle Rouchel na stanowisko członka rady nadzorczej Spółki. Obie czynności dokonane zostały ze skutkiem na dzień rozliczenia wezwania („Wezwanie”) ogłoszonego przez BIF IV Europe Holdings Limited („Inwestor”) oraz Mansa, w wyniku którego akcje Spółki objęte zapisami na sprzedaż akcji w Wezwaniu zostaną przeniesione na Inwestora i zapisane na jego rachunku papierów wartościowych.

Pani Emmanuelle Rouchel jest absolwentką Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP) w Paryżu, gdzie ukończyła studia biznesowe, oraz stypendystką programu Harlan Fiske Stone na uniwersytecie Université Paris II Panthéon-Assas w Paryżu, jak i programu Fullbright na uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla międzynarodowych instytucji. Karierę zawodową zaczynała w Nowym Jorku jako adwokat w kancelarii Sullivan & Cromwell, gdzie koncentrowała się na transgranicznych transakcjach fuzji i przejęć oraz transakcjach na rynku kapitałowym. Następnie Pani Emmanuelle Rouchel zajmowała się doradztwem prawnym dla międzynarodowych podmiotów sektora surowcowego i paliwowego (oil&gas). Od 2015 roku związana jest z grupą Brookfield Renewable Power, gdzie pełni funkcję starszego wice-prezydenta i dyrektora ds. prawnych

Pani Emmanuelle Rouchel nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu oraz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 112).

podstawa prawna: § 5 pkt 4) i 5) w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757, ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close