Serwis Korporacyjny

KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 20/2023

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 20/2023

19/05/2023 15:22

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym przekazuje korektę do raportu bieżącego nr 20/2023 z dnia 18 maja 2023 r., dotyczącego zawarcia umowy kredytów przez spółkę zależną Emitenta – Polenergia Obrót 2 sp. z o.o., rozwijającą projekt farmy fotowoltaicznej Strzelino, jako kredytobiorcę, oraz mBank S.A., Pekao S.A. i PKO Bank Polski S.A., jako kredytodawców.

Korekta raportu związana jest ze zidentyfikowaniem oczywistej omyłki pisarskiej dotyczącej daty podpisania ww. umów. Poprawna data to 18 maja 2023 r., a nie jak wskazano w raporcie bieżącym nr 20/2023 – 16 maja 2023 r.

podstawa prawna: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757, ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close