Serwis Korporacyjny

Powołanie członka Zarządu Spółki

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Powołanie członka Zarządu Spółki

20/02/2018 18:37

Raport bieżący 2/2018

Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 20 lutego 2018 r. powołała Pana Jacka Głowackiego w skład Zarządu Spółki, na stanowisko Wiceprezesa Spółki, na kolejną trzyletnią kadencję.

Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia.

Życiorys Pana Jacka Głowackiego:

Pan Jacek Głowacki – zasiada w Zarządzie Spółki od roku 2014.

W 2011 roku został powołany na stanowisko Dyrektora Zarządzającego, Członka Zarządu Polenergia Holding S.àr.l oraz Polenergia International S.àr.l.

Poprzednio był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym pierwszej w Polsce elektrociepłowni gazowej, Elektrociepłowni Nowa Sarzyna. W 2001 roku został mianowany na stanowisko Dyrektora Generalnego Business Development Prisma Energy, spółki, która przejęła ENS. Następnie, po przejęciu ENS przez Ashmore Energy w 2006 roku został Wiceprezesem korporacji na Środkową i Wschodnią Europę.

Jeden z kluczowych ekspertów nadzorujących liberalizację sektora przemysłu energetycznego w Polsce.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, posiada także dyplom MBA Uniwersytetu Chicago.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Jacka Głowackiego, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close