Serwis Korporacyjny

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

05/04/2019 15:08

Raport bieżący z plikiem 17/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Polenergia S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że 5 kwietnia 2019 roku wpłynęło do Spółki zgłoszenie kandydatury Pana Oresta Nazaruka na Członka Rady Nadzorczej Emitenta („Kandydat”).

Zgłoszenie wpłynęło od akcjonariusza Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Kandydatura została zgłoszona w związku z pkt. 11. porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 kwietnia 2019 roku, o którym Spółka poinformowała raportami bieżącymi nr 12/2019 oraz 14/2019. Spółka informuje, że Kandydat wyraził zgodę na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta, a także złożył oświadczenie o spełnianiu kryteriów stawianych kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu:

– życiorys i oświadczenie Kandydata.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close