Serwis Korporacyjny

Wartość obrotów z kontrahentem

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Wartość obrotów z kontrahentem

27/05/2016 17:44

Raport bieżący 16/2016

Zarząd Polenergia S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że Spółka powzięła informację, iż łączna wartość transakcji handlowych w zakresie hurtowego obrotu energią elektryczną pomiędzy Polenergia Obrót S.A. (jednostką zależną Spółki) (dalej „Polenergia Obrót”) a Vattenfall Energy Trading GmbH. (dalej „Vattenfall”), zawartych od dnia 30 listopada 2015 r. tj. od dnia opublikowania ostatniego raportu bieżącego (nr 40/2015 POL), dotyczącego wartości obrotów handlowych pomiędzy Polenergia Obrót a Vattenfall, do dnia opublikowania niniejszego raportu bieżącego, wyniosła 123 308 031,71 PLN netto. Kwota ta obejmuje zarówno zakontraktowane przychody Polenergia Obrót z tytułu umów sprzedaży energii elektrycznej na rzecz Vattenfall (w wysokości 73 399 594,59 PLN netto), jak również zakontraktowane koszty Polenergia Obrót wynikające z umów zakupu energii elektrycznej od Vattenfall (w wysokości 49 908 437,12 PLN netto).

W związku z powyższym, łączna wartość netto transakcji handlowych pomiędzy Polenergia Obrót a Vattenfall przekroczyła wartość 10% kapitałów własnych Spółki.

Spółka informuje, że transakcje handlowe między Polenergia Obrót a Vattenfall zostały wygenerowane na podstawie umowy ramowej z dnia 10 czerwca 2013 r. zawartej pomiędzy Polenergia Obrót a Vattenfall Energy Trading GmbH, opis której zawarty jest w przywołanym powyżej raporcie bieżącym z dnia 30 listopada 2015 r. nr 40/2015 POL.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close