Serwis Korporacyjny

Zatwierdzenie i publikacja prospektu Polenergia S.A.

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Zatwierdzenie i publikacja prospektu Polenergia S.A.

27/01/2022 18:09

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 27 stycznia 2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Emitenta („Prospekt”) sporządzony w związku z planowanymi: (i) ofertą publiczną nie więcej niż 21.426.807 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 2 PLN każda („Akcje Oferowane”) („Oferta”); oraz (ii) ubieganiem się przez Emitenta o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Oferowanych oraz nie więcej niż 21.426.807 praw do Akcji Oferowanych. W tym samym dniu Emitent opublikował Prospekt na swojej stronie internetowej (www.polenergia.pl).

Szczegóły planowanej Oferty, w tym przewidywany harmonogram Oferty oraz szczegółowe informacje na temat zasad składania zapisów, zostały opisane w Prospekcie.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close