Serwis Korporacyjny

ZAWARCIE UMÓW KREDYTÓW DLA PORTFELII PROJEKTÓW...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAWARCIE UMÓW KREDYTÓW DLA PORTFELII PROJEKTÓW FOTOWOLTAICZNYCH „BUK” I „SULECHOW III”.

12/05/2021 14:15

Raport bieżący 20/2021

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 12 maja 2021 roku:

1.spółka zależna Emitenta – Polenergia Farma Wiatrowa Rudniki sp. z o.o. („Farma Wiatrowa Rudniki”) – jako kredytobiorca („Kredytobiorca 1”), oraz mBank S.A. – jako kredytodawca („Kredytodawca”) zawarły umowę kredytów („Umowa Kredytów 1”),

Na podstawie Umowy Kredytów 1, Kredytodawca udzieli Farmie Wiatrowej Rudniki kredytu inwestycyjnego w kwocie do 13 mln zł na finansowanie budowy grupy farm fotowoltaicznych „Buk” o łącznej mocy 6,4 MW oraz kredytu VAT w okresie budowy do wysokości 3,2 mln zł. W związku z Umową Kredytów 1, Kredytobiorca 1 oraz Emitent jako sponsor zobowiązani są do zawarcia standardowego pakietu zabezpieczeń stosowanych w transakcjach typu project finance. Dodatkowo, Emitent jako sponsor zobowiązany jest do udzielenia poręczenia w okresie budowy projektu.

Umowa Kredytów 1 przewiduje spłatę kredytu inwestycyjnego nie później niż do 21 grudnia 2037 roku, a dla kredytu VAT nie później niż do 31 stycznia 2023 roku. Oprocentowanie kredytów równa się stawce WIBOR powiększonej o marżę banku.

2.spółka zależna Emitenta – Polenergia Farma Fotowoltaiczna 9 sp. z o.o. („Farma Fotowoltaiczna 9”) jako kredytobiorca („Kredytobiorca 2”), oraz mBank S.A. – jako kredytodawca („Kredytodawca”) zawarły umowę kredytu („Umowa Kredytu 2”).

Na podstawie Umowy Kredytu 2, Kredytodawca udzieli Farmie Fotowoltaicznej 9 kredytu w kwocie do 18 mln zł na refinansowanie nakładów na budowę grupy farm fotowoltaicznych „Sulechów III” o łącznej mocy 9,8MW.

W związku z Umową Kredytu 2, Kredytobiorca 2 oraz Emitent jako sponsor zobowiązani są do zawarcia standardowego pakietu zabezpieczeń stosowanych w transakcjach typu project finance.

Umowa Kredytu 2 przewiduje spłatę kredytu nie później niż do 21 grudnia 2037 roku. Oprocentowanie kredytu równa się stawce WIBOR powiększonej o marżę banku.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close