Serwis
korporacyjny

Zawarcie umowy kredytowej

Kontrast
Wielkość liter - A +

Zawarcie umowy kredytowej

04/10/2013 16:25

Raport bieżący 17/2013

Polish Energy Partners S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4 października 2013 roku Spółka (jako tzw. sponsor) oraz jej podmioty zależne (jako kredytobiorcy): (i) Grupa PEP – Farma Wiatrowa 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („GPFW1”), (ii) Grupa PEP – Farma Wiatrowa 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („GPFW4”) oraz (iii) Grupa PEP – Farma Wiatrowa 6 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („GPFW6”) zawarły z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (ang. European Bank for Reconstruction and Development, („EBRD”) umowę kredytu („Umowa”).

 

Na podstawie Umowy EBRD udzieli kredytu (finansowania dłużnego) spółkom GPFW 1 oraz GPFW 6 na budowę, odpowiednio: Farmy Wiatrowej Gawłowice o mocy 41,4 MW oraz Farmy Wiatrowej Rajgród o mocy 25,3 MW (razem tzw. Fazy I) w kwocie nie większej niż 242,7 mln zł. Uruchomienie finansowania w ramach I Fazy uwarunkowane jest spełnieniem przez kredytobiorców oraz Spółkę warunków zawieszających, dotyczących przede wszystkim ustanowienia zabezpieczeń spłaty kredytu (m.in podpisania przez Spółkę tzw. umowy wsparcia).

 

Ponadto, Umowa przewiduje możliwość częściowego finansowania dłużnego przez EBRD, w ramach tzw. Fazy II, budowy przez GPFW 4 Farmy Wiatrowej Skurpie o mocy 36,8 MW, w kwocie nie większej niż 49,3 mln zł. Dodatkowym warunkiem, oprócz wskazanych powyżej dla Fazy I i zgody EBRD, uruchomienia finansowania Fazy II jest zapewnienie całości finansowania dla tej fazy (poprzez przystąpienie do Umowy dodatkowych banków -kredytodawców).

 

Umowa przewiduje okres spłaty kredytu do września 2028 (I Faza) oraz do marca 2030 (II Faza). Oprocentowanie kredytu równa się stawce WIBOR powiększonej o marżę banku.

 

Umowa uznana została za znaczącą z uwagi na fakt, że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close