Serwis Korporacyjny

ZAWARCIE ANEKSU NR 7 DO UMOWY...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAWARCIE ANEKSU NR 7 DO UMOWY O WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY

30/09/2020 19:45

Raport bieżący 23/2020

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje o zawarciu przez spółkę zależną Emitenta – Polenergia Obrót S.A. („Spółka”) Aneksu nr 7 do Umowy z dnia 18 sierpnia 2015 r. zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, o wielocelowy limit kredytowy zwiększający zakres udostępnionego limitu z dotychczasowej kwoty 200 mln złotych do kwoty 300 mln złotych, w ramach którego udostępniono limit w rachunku bieżącym oraz limit gwarancji.

W związku z powyższym, Emitent udzielił poręczenia do kwoty 60 mln PLN.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close