Serwis
korporacyjny

Nabycie akcji spółki

Kontrast
Wielkość liter - A +

Nabycie akcji spółki

10/10/2013 15:32

Raport bieżący 18/2013

Polish Energy Partners Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, iż otrzymała od Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Aviva OFE”) zawiadomienie, zgodnie z którym w wyniku nabycia akcji Spółki w dniu 30 września 2013 roku, Aviva OFE zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów, i poinformował Spółkę, iż:

1) przed rozliczeniem wyżej opisanej transakcji, na dzień 2 października 2013 roku AVIVA OFE posiadał 2.956.828 sztuk akcji Spółki, stanowiących 13,87% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.956.828 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 13,87% ogólnej liczny głosów;

2) po rozliczeniu wyżej opisanej transakcji, na dzień 3 października 2013 roku AVIVA OFE posiada 3.032.691 sztuk akcji Spółki, stanowiących 14,23% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3.032.691 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 14,23% ogólnej liczny głosów.

 

Przy wcześniejszym zawiadomieniu, Aviva OFE posiadał 2.583.346 akcji Spółki, co stanowiło 12,12% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 2.583.346 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 12,12% ogólnej liczby głosów.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close