Serwis
korporacyjny

Zawarcie aneksu nr 1 do przedwstępnej...

Kontrast
Wielkość liter - A +

Zawarcie aneksu nr 1 do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej

30/09/2019 11:23

Raport bieżący 29/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. oraz nr 10/2019 z dnia 5 marca 2019 r., Zarząd spółki Polenergia S.A. („Emitent”), informuje, że w dniu 30 września 2019 r. Emitent zawarł aneks nr 1 („Aneks”) do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży („Umowa Przedwstępna”) 50% udziałów w spółce zależnej Emitenta – Polenergia Bałtyk I S.A. z 20 grudnia 2018 r., zawartej z Wind Power AS.

Na mocy Aneksu, termin zawarcia umowy przyrzeczonej (tzw. long-stop date) wskazany w Umowie Przedwstępnej, został ustalony na 31 grudnia 2019 r.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close