Serwis Korporacyjny

MODYFIKACJA POWÓDZTWA SPÓŁEK ZALEŻNYCH POLENERGIA S.A....

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

MODYFIKACJA POWÓDZTWA SPÓŁEK ZALEŻNYCH POLENERGIA S.A. – AMON SP. Z O.O. ORAZ TALIA SP. Z O.O. PRZECIWKO TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

29/12/2020 19:59

Raport bieżący 35/2020

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 12/2018, informuje, że w dniu 29 grudnia 2020 roku spółki zależne Emitenta – Amon Sp. z o.o. z siedzibą w Łebczu („Amon”) i Talia sp. z o.o. z siedzibą w Łebczu („Talia”) wniosły do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIV Wydziału Gospodarczego, zmianę powództwa przeciwko Tauron Polska Energia S.A. („Tauron”) obejmującą roszczenia odszkodowawcze powstałe po dniu 31 grudnia 2017 roku.

Podstawą deliktowej odpowiedzialności odszkodowawczej Tauron jest zaprzestanie wykonywania przez Polską Energię – Pierwszą Kompanię Handlową sp. z o.o. – spółkę zależną Tauron długoterminowych umów sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej w źródłach odnawialnych oraz długoterminowych umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w źródłach odnawialnych zawartych ze spółkami Amon i Talia.

Na mocy przedmiotowej modyfikacji dochodzone roszczenia z tytułu odszkodowania wraz z odsetkami wzrosły – w przypadku Amon o kwotę 30.648.880,04 zł, w przypadku Talia o kwotę 21.828.658,56 zł.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close