Serwis Korporacyjny

ZAWARCIE UMOWY ZMIENIAJACEJ UMOWĘ KREDYTÓW

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAWARCIE UMOWY ZMIENIAJACEJ UMOWĘ KREDYTÓW

10/05/2021 17:07

Raport bieżący 19/2021

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 31/2019 z dnia 22.10.2019 r. informuje, że jej spółka zależna Polenergia Farma Wiatrowa 17 Sp. z o.o. („Spółka”) w ramach realizacji projektu budowy kolejnych farm fotowoltaicznych, zlokalizowanych w województwie lubuskim w gminie Sulechów (Projekt 2), po wygraniu aukcji dla odnawialnych źródeł energii oraz podjęciu decyzji inwestycyjnej, zawarła w dniu 10 maja 2021 z ING Bankiem Śląskim S.A. („Bank”) umowę zmieniającą umowę kredytów („Umowa Kredytów”).

Na podstawie Umowy Kredytów, Bank udzieli Spółce kredytu inwestycyjnego w łącznej kwocie do 21,5 mln zł na finansowanie budowy grupy farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 11,7 MW oraz kredytu VAT w okresie budowy do wysokości 5,5 mln zł. W związku z Umową Kredytów Spółka oraz Emitent jako sponsor zobowiązane są do zawarcia standardowego pakietu zabezpieczeń stosowanych w transakcjach typu project finance. Dodatkowo, Emitent jako sponsor zobowiązany jest do udzielenia poręczenia w okresie budowy projektu.

Umowa Kredytów przewiduje spłatę kredytu inwestycyjnego nie później niż do czerwca 2036 roku, a dla kredytu VAT nie później niż w ciągu pół roku od ukończenia budowy projektu. Oprocentowanie kredytów równa się stawce WIBOR powiększonej o marżę banków.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close