Serwis Korporacyjny

DECYZJA O DOPUSZCZENIU I WPROWADZENIU PDA...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

DECYZJA O DOPUSZCZENIU I WPROWADZENIU PDA DO OBROTU I USTALENIU PIERWSZEGO DNIA NOTOWANIA PDA

28/02/2022 10:43

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1983)

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 25 lutego 2022 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę nr 189/2022 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW 21.358.699 (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 2 PLN każde („Prawa do Akcji”) z dniem 2 marca 2022 r. pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) rejestracji Praw do Akcji do dnia 2 marca 2022 r. Zarząd Emitenta informuje, że rejestracja w KDPW Praw do Akcji przewidziana jest na 1 marca 2022 r.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close