Serwis Korporacyjny

Zawiadomienia o objęciu akcji spółki

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Zawiadomienia o objęciu akcji spółki

18/09/2014 17:18

Raport bieżący 25/2014

Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 września 2014 roku Spółka otrzymała zawiadomienia dotyczące:

 

1) Objęcia przez Capedia Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr („Capedia”) 7.266.122 akcji Spółki w ramach emisji akcji serii Z uprawniających do 7.266.122 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 15,99% ogólnej liczby akcji oraz 15,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

 

2) Objęcia pośrednio przez China – Central and Eastern Europe Investment Co-operation Fund SCS SICAV-SIF („Fundusz”) jako podmiotu dominującego wobec Capedia, w wyniku objęcia przez Capedia akcji Spółki w sposób wskazany powyżej, 7.266.122 akcji Spółki uprawniających do 7.266.122 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 15,99% ogólnej liczby akcji oraz 15,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

Zgodnie z przekazaną Spółce informacją przed zdarzeniem opisanym powyżej Capedia, ani Fundusz nie posiadały akcji Spółki.

 

Spółka została także poinformowana, że ani Capedia, ani Fundusz nie ma zamiaru zwiększenia udziału w ogólnej liczbie akcji Spółki.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close