Serwis Korporacyjny

Zawarcie umowy znaczącej

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Zawarcie umowy znaczącej

24/07/2014 16:35

Raport bieżący 11/2014

Polish Energy Partners S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 lipca 2014 roku podmiot zależny Spółki – Grupa PEP – Farma Wiatrowa 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („GPFW4”) – zawarł umowę z konsorcjum spółek ELECTRUM Sp. z o.o. oraz Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych MEGA-POL S.A. („Umowa”).

 

Umowa dotyczy realizacji przez kontrahentów na rzecz GPFW4: kompleksowych robót montażowo – elektroenergetycznych i niezbędnych robót budowlanych dla stacji abonenckiej Skurpie 110/20 kV wraz z siecią kablową SN, WN i światłowodową dla potrzeb realizacji Farmy Wiatrowej Skurpie.

 

Wartość Umowy zawartej przez GPFW4 to 19.670.000,00 złotych netto.

 

Łączna kwota kar umownych potencjalnie należna od kontrahentów na podstawie Umowy nie może przekroczyć 30% wartości brutto Umowy.

 

Umowa uznana została za znaczącą z uwagi na fakt, że jej łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close