Serwis Korporacyjny

Informacja o dokonaniu odpisu w segmencie...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Informacja o dokonaniu odpisu w segmencie biomasy

02/07/2018 18:30

Raport bieżący 19/2018

Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 2 lipca 2018 roku Spółka podjęła decyzję o dokonaniu w segmencie biomasy odpisu aktualizacyjnego o szacunkowej kwocie 17,4 mln zł, w odniesieniu głównie do wartości aktywów trwałych. Odpis ma charakter niegotówkowy. Zostanie on ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za 1 półrocze 2018 roku w pozycji pozostałe koszty operacyjne. Obciąży on wynik operacyjny Grupy Polenergia pozostając, zgodnie z przyjętą definicją, bez wpływu na wynik EBITDA. Wielkość odpisu ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie.

Podjęta decyzja jest konsekwencją zmian w otoczeniu regulacyjnym wynikających z przyjętej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz sytuacji biznesowej i ekonomicznej segmentu biomasy.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close