Serwis Korporacyjny

Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów

12/04/2019 17:32

Raport bieżący 18/2019

Zarząd Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 12 kwietnia 2019 r. Spółka otrzymała od NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („NN TFI S.A.”) zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623).

Zgodnie z przesłanym zawiadomieniem zmienił się łączny udział głosów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN TFI S.A. w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez NN TFI S.A. posiadały łącznie 2 252 341 akcji Spółki, co stanowiło 4,96 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do wykonywania 2 252 341 głosów w Spółce, co stanowiło 4,96 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Aktualnie fundusze inwestycyjne zarządzane przez NN TFI S.A. posiadają łącznie 2 278 095 akcji Spółki, co stanowi 5,02 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 2 278 095 głosów w Spółce, co stanowi 5,02 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło na skutek nabycia akcji Spółki w dniu 9 kwietnia 2019 r. przez NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close