Serwis
korporacyjny

Zbycie akcji spółki

Kontrast
Wielkość liter - A +

Zbycie akcji spółki

05/10/2012 13:26

Raport bieżący 37/2012

Polish Energy Partners Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, że w dniu 5 października 2012 roku Spółka otrzymała zawiadomienie, zgodnie, z którym Generali OFE („Generali”) zbył akcje Spółki, w wyniku czego na dzień 4 października 2012 roku Generali posiada 2.800.000 akcji Spółki, co stanowi 13,14% ogólnej liczby akcji Spółki oraz 13,14% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

Przed zbyciem akcji Spółki skutkującym spadkiem udziału Generali w Spółce poniżej 15%, Generali posiadał 4.247,696 akcji Spółki, co stanowiło 19,93% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 4.247,696 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 19,93% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close