Serwis Korporacyjny

REJESTRACJA AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

REJESTRACJA AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII AA W KDPW

11/04/2022 15:52

Zarząd Polenergia S.A. („Spółka„) informuje, iż powziął wiadomość o ukazaniu się komunikatu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) o rejestracji w KDPW 21.358.699 (dwadzieścia jeden milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii AA („Akcje”) z dniem 12 kwietnia 2022 roku pod kodem ISIN PLPLSEP00013.

Tym samym spełniony został warunek wprowadzenia Akcji z dniem 12 kwietnia 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close