Serwis Korporacyjny

Wartość obrotów z kontrahentem

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Wartość obrotów z kontrahentem

07/09/2015 15:42

Raport bieżący 35/2015

Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 września 2015 r. Spółka powzięła informację, iż łączna wartość netto obrotów handlowych w zakresie hurtowego obrotu energią elektryczną pomiędzy Polenergia Obrót S.A. (jednostką zależną od Spółki) („Polenergia Obrót”) a spółkami należącymi do grupy kapitałowej ČEZ a.s. („CEZ”) („Grupa CEZ”), wygenerowanych od dnia 31 grudnia 2014 r., tj. dnia opublikowania ostatniego raportu bieżącego (nr 32/2014 POL), dotyczącego wartości obrotów handlowych pomiędzy Polenergia Obrót a Grupą CEZ, wyniosła 143 755 594,21 PLN netto. Kwota ta obejmuje zarówno przychody Polenergia Obrót z tytułu sprzedaży energii elektrycznej na rzecz CEZ (w wysokości 28 206 196,63 PLN netto), jak również koszty Polenergia Obrót wynikające z zakupu energii elektrycznej od CEZ (w wysokości 115 549 397,57 PLN netto).

W związku z powyższym, łączna wartość netto obrotów handlowych pomiędzy Polenergia Obrót a CEZ przekroczyła we wskazanym okresie wartość 10% kapitałów własnych Spółki.

Obroty handlowe między Polenergia Obrót a Grupą CEZ zostały wygenerowane na podstawie umowy ramowej z dnia 20 sierpnia 2009 r. zawartej pomiędzy Polenergia Obrót a CEZ, opis której zawarty jest w przywołanym powyżej raporcie bieżącym z dnia 31 grudnia 2014 roku nr 32/2014 POL.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close