Serwis
korporacyjny

Zawarcie umowy znaczącej

Kontrast
Wielkość liter - A +

Zawarcie umowy znaczącej

02/08/2013 16:25

Raport bieżący 11/2013

Polish Energy Partners S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 2 sierpnia 2013 roku podmiot zależny Spółki Grupa PEP – Farma Wiatrowa 6 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („GPFW6”) zawarł z Siemens Sp. z o.o. („Siemens”) umowę dostawy i instalacji turbin wiatrowych („Umowa”).

 

Umowa dotyczy dostawy, instalacji, uruchomienia oraz przekazania do eksploatacji 11 turbin wiatrowych o mocy 2,3 MW każda (łącznie 25,3 MW).

 

Szacunkowa łączna wartość Umowy wynosi 30.211.000,00 EURO (128.571.973,80 złotych).

 

Dostawa i instalacja turbin przewidziana jest w okresie od maja do października 2014 roku.

 

Łączna kwota kar umownych potencjalnie należna GPFW6 na podstawie Umowy nie może przekroczyć 30% wartości Umowy. GPFW6 nie jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

 

Umowa uznana została za znaczącą z uwagi na fakt, że jej łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close