Serwis Korporacyjny

Rezygnacja z realizacji projektu i dokonanie...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Rezygnacja z realizacji projektu i dokonanie odpisu

10/10/2016 20:31

Raport bieżący 23/2016

Polenergia S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 10 października 2016 roku podjęta została decyzja o niewykonywaniu przez spółkę zależną Spółki – PPG Pipeline Projektgesellschaft mbH („PPG”) opcji kupna 100% udziałów w spółce Inwestycyjna Spółka Energetyczna – IRB Sp. z o.o. („IRB”). IRB poprzez swoje spółki zależne („Spółki Projektowe”) posiada prawa do budowy gazociągu o łącznej długości ok 150 km (z tego 118 km na terenie Niemiec) i przepustowości 5 mld m3/rok, łączącego polski i niemiecki system gazowy („Projekt”).

Wskazana powyżej decyzja spowodowana była niemożnością uzgodnienia zasad i warunków realizacji Projektu na terenie Polski, co było warunkiem koniecznym zakupu IRB.

W związku z powyższym w dniu 10 października 2016 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o dokonaniu odpisu księgowego aktywów związanych z Projektem. Odpis ma charakter niegotówkowy. Wpływ na wynik netto wynosić będzie ok. 43 mln zł i zostanie ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki. Powyższy odpis będzie, zgodnie z przyjętą definicją, bez wpływu na wynik EBITDA.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close