Serwis Korporacyjny

ZAWARCIE UMOWY DOTYCZĄCEJ REALIZACJI PROJEKTÓW FARM...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAWARCIE UMOWY DOTYCZĄCEJ REALIZACJI PROJEKTÓW FARM WIATROWYCH GRABOWO I PIEKŁO

23/12/2021 12:43

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 23 grudnia 2021 roku spółki zależne Emitenta:

1. Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo sp. z o.o. („Farma Wiatrowa Grabowo”) zawarła z Vestas – Poland sp. z o.o. („Vestas”):

1.1. umowę na dostawę, instalację i uruchomienie 20 turbin wiatrowych V 110 2.2 MW o łącznej mocy 44 MW. Realizacja umowy przewidziana jest w okresie od II kwartału 2022 roku do III kwartału 2023 roku.

1.2. umowę na serwis i dostępność turbin wiatrowych („AOM”) dla Farmy Wiatrowej Grabowo. AOM dotyczy świadczenia usług serwisowych dla wspomnianych turbin wiatrowych przez okres 30 lat od dnia uruchomienia, w tym przeprowadzania planowych przeglądów, napraw, dostawy środków utrzymania i części zamiennych, zdalnego nadzoru oraz innych czynności powiązanych. Vestas gwarantuje także odpowiedni poziom dostępności turbin w ramach umowy serwisowej i w przypadku niespełnienia tych wymagań, zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Farmy Wiatrowej Grabowo rekompensaty.

2. Polenergia Farma Wiatrowa Piekło sp. z o.o. oraz Polenergia Farma Wiatrowa 16 sp. z o. o (łącznie „Farma Wiatrowa Piekło”) zawarły z Vestas:

2.1. umowę na dostawę, instalację i uruchomienie 6 turbin wiatrowych V 110 2.2 MW o łącznej mocy 13,2 MW. Realizacja umowy przewidziana jest w okresie od II kwartału 2022 roku do III kwartału 2023 roku.

2.2. umowy na serwis i dostępność turbin wiatrowych dla Farmy Wiatrowej Piekło. AOM dotyczy świadczenia usług serwisowych dla wspomnianych turbin wiatrowych przez okres 30 lat od dnia uruchomienia, w tym przeprowadzania planowych przeglądów, napraw, dostawy środków utrzymania i części zamiennych, zdalnego nadzoru oraz innych czynności powiązanych. Vestas gwarantuje także odpowiedni poziom dostępności turbin w ramach umowy serwisowej i w przypadku niespełnienia tych wymagań, zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Farmy Wiatrowej Piekło rekompensaty.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close