Serwis Korporacyjny

ZAWARCIE UMOWY KREDYTU PRZEZ EMITENTA

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAWARCIE UMOWY KREDYTU PRZEZ EMITENTA

05/06/2023 16:58

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje o zawarciu przez Emitenta w dniu 5 czerwca 2023 roku z Santander Bank Polska S.A. i Bank Polska Kasa Opieki S.A. („Kredytodawcy”) umowy kredytu odnawialnego do kwoty 300 mln zł, na okres trzech lat (z możliwością przedłużenia o kolejne dwa lata), „Umowa Kredytu”. Kredyt zostanie przeznaczony na cele zgodne ze Strategią Grupy Polenergia na lata 2020-2024.  

Postanowienia umowne nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów. W związku z Umową Kredytu Emitent m.in. złożył na rzecz każdego Kredytodawcy oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz ustanowił zastaw rejestrowy i finansowy na swoich rachunkach bankowych. 

Emitent nie będzie aktualizował informacji przedstawionej w niniejszym raporcie, chyba że zidentyfikuje nową informację poufną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1, ze zm., „Rozporządzenie MAR”). 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR 

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close