Serwis Korporacyjny

Rezygnacja członka zarządu Polenergia S.A.

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Rezygnacja członka zarządu Polenergia S.A.

30/11/2018 15:16

Raport bieżący 46/2018

Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła rezygnacja p. Jacka Suchenka z pełnienia funkcji członka zarządu Spółki. Rezygnacja została złożona ze skutkiem natychmiastowym.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close