Serwis Korporacyjny

Ogłoszenie wstępnych wyników aukcji głównej na...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Ogłoszenie wstępnych wyników aukcji głównej na rok dostaw 2023

22/12/2018 21:18

Raport bieżący 55/2018

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r., niniejszym informuje, że zgodnie z ogłoszonymi przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w dniu 22 grudnia 2018 r. wstępnymi wynikami aukcji głównej na rok dostaw 2023, aukcja główna na rok dostaw 2023 zakończyła się w rundzie 8 z ceną zamknięcia 202,99 zł/kW/rok.

Wobec ogłoszenia wstępnych wyników aukcji głównej na rok dostaw 2023 r., zostały zawarte umowy mocowe ze spółkami zależnymi Emitenta – Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna sp. z o. o. z siedzibą w Nowej Sarzynie oraz Mercury Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie. Łączna wielkość obowiązku mocowego wynikająca z ww. umów wynosi 113,6 MW. Umowy zostały zawarte na okres 1 roku. Zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r., umowy mocowe są zawierane zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik do regulaminu rynku mocy.

Umowy mocowe zostały zawarte pod warunkiem zawieszającym do czasu ogłoszenia ostatecznych wyników aukcji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close