Serwis Korporacyjny

ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ DLA PROJEKTU FARMY...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ DLA PROJEKTU FARMY WIATROWEJ GRABOWO

18/02/2022 18:28

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 18 lutego 2022 roku, spółka zależna Emitenta – Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo sp. z o.o. rozwijająca projekt farmy wiatrowej Grabowo („Farma Wiatrowa Grabowo”) zawarła ze spółką ELECTRUM sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku („Wykonawca”) umowę dotyczącą budowy Farmy Wiatrowej Grabowo o łącznej maksymalnej mocy zainstalowanej 44 MW („BoP”). Umowa ma zostać wykonana w terminie do 31 grudnia 2023 roku.

BoP dotyczy wykonania przez Wykonawcę na rzecz Farmy Wiatrowej Grabowo kompleksowych robót branży budowlanej w zakresie fundamentów pod turbiny wiatrowe, przystosowania dróg dojazdowych dla transportu ponadgabarytowego, modernizacji dróg istniejących, budowy dróg serwisowych, platform montażowych oraz robót montażowo-elektroenergetycznych i niezbędnych robót budowlanych dla stacji abonenckiej 20/110 kV wraz z siecią kablową SN, WN i światłowodową dla potrzeb realizacji Farmy Wiatrowej Grabowo.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close