Serwis
korporacyjny

Wartość obrotów z kontrahentem

Kontrast
Wielkość liter - A +

Wartość obrotów z kontrahentem

01/07/2016 10:50

Raport bieżący 19/2016

Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2016 r. Spółka powzięła informację, iż łączna wartość netto obrotów handlowych w zakresie hurtowego obrotu energią elektryczną pomiędzy Polenergia Obrót S.A. (jednostką zależną od Spółki) („Polenergia Obrót”) a spółkami należącymi do grupy kapitałowej ČEZ a.s. („CEZ”) („Grupa CEZ”), wygenerowanych od dnia 7 września 2015 r., tj. dnia opublikowania ostatniego raportu bieżącego (nr 35/2015 POL), dotyczącego wartości obrotów handlowych pomiędzy Polenergia Obrót a Grupą CEZ, wyniosła 123 847 289,13 PLN netto. Kwota ta obejmuje zarówno przychody Polenergia Obrót z tytułu sprzedaży energii elektrycznej na rzecz CEZ (w wysokości 62 528 595,46 PLN netto), jak również koszty Polenergia Obrót wynikające z zakupu energii elektrycznej od CEZ (w wysokości 61 318 693,66 PLN netto).

W związku z powyższym, łączna wartość netto obrotów handlowych pomiędzy Polenergia Obrót a CEZ przekroczyła we wskazanym okresie wartość 10% kapitałów własnych Spółki.

Obroty handlowe między Polenergia Obrót a Grupą CEZ zostały wygenerowane na podstawie umowy ramowej z dnia 20 sierpnia 2009 r. zawartej pomiędzy Polenergia Obrót a CEZ, opis której zawarty jest w raporcie bieżącym z dnia 31 grudnia 2014 roku nr 32/2014 POL.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close