Serwis Korporacyjny

Otrzymanie oświadczeń o wypowiedzeniu umów

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Otrzymanie oświadczeń o wypowiedzeniu umów

23/03/2015 15:14

Raport bieżący 14/2015

Polenergia S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 23 marca 2015 roku spółki zależne Spółki: Amon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Talia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Talia”) (łącznie zwane dalej „Spółkami”) otrzymały od spółki Polska Energia – Polska Kompania Handlowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji („PKH”) oświadczenie o wypowiedzeniu przez PKH:

Umowy Sprzedaży Praw Majątkowych Wynikających ze Świadectw Pochodzenia Będących Potwierdzeniem Wytworzenia Energii Elektrycznej w Odnawialnym Źródle Energii – Farmie Wiatrowej w miejscowości Łukaszów z dnia 23 grudnia 2009 roku oraz Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej Wytworzonej w Odnawialnym Źródle Energii – Farmie Wiatrowej w miejscowości Łukaszów z dnia 23 grudnia 2009 roku, w stosunku do Amon;

Umowy Sprzedaży Praw Majątkowych Wynikających ze Świadectw Pochodzenia Będących Potwierdzeniem Wytworzenia Energii Elektrycznej w Odnawialnym Źródle Energii – Farmie Wiatrowej w miejscowości Modlikowice z dnia 23 grudnia 2009 roku oraz Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej Wytworzonej w Odnawialnym Źródle Energii – Farmie Wiatrowej w miejscowości Modlikowice z dnia 23 grudnia 2009 roku, w stosunku do Talia.

Oświadczenia PKH o wypowiedzeniu w/w umów pozbawione są jakichkolwiek podstaw faktycznych i prawnych i jako takie bezskuteczne. Spółki podejmą wszelkie przewidziane prawem działania w celu ochrony ich interesów przed bezprawnym działaniem PKH.

Obecne działania PKH mają na celu uchylenie się od wykonania zaciągniętych przez PKH zobowiązań z tytułu Umów, stanowiąc kontynuację dotychczasowych działań PKH i Tauron zmierzających do osiągnięcia tego samego celu.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close