Serwis Korporacyjny

WYNIKI AUKCJI NA SPRZEDAŻ ENERGII Z...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

WYNIKI AUKCJI NA SPRZEDAŻ ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

20/12/2022 18:20

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”), niniejszym informuje, że zgodnie z Informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 56/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłej nr AZ/2/2022 spółka zależna Emitenta – tj. Polenergia Farma Wiatrowa Namysłów sp. z o.o., rozwijająca zespół 4 projektów farm fotowoltaicznych Szprotawa o docelowej łącznej mocy ok. 47 MW – wygrała aukcję.

Tym samym projekty te uzyskały prawo do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do cen zaoferowanych w toku aukcji, za około 32 % ich łącznego wolumenu energii elektrycznej planowanej do wyprodukowania przez okres 15 lat, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close