Serwis
korporacyjny

Rozwiązanie znaczącej umowy

Kontrast
Wielkość liter - A +

Rozwiązanie znaczącej umowy

22/01/2013 16:29

Raport bieżący 1/2013

Polish Energy Partners Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, iż w dniu 21 stycznia 2013 roku została podpisana dokumentacja („Dokumentacja”) na podstawie której: (i) rozwiązana została umowa o współpracy gospodarczej w zakresie pozyskiwania zespołów turbin wiatrowych z dnia 15 marca 2004 roku („Umowa”) oraz (ii) nastąpiło przejęcie przez Spółkę do samodzielnej realizacji projektów developmentu farm wiatrowych o łącznej mocy ok. 530 MW, uprzednio realizowanych na podstawie Umowy wspólnie przez PEP oraz EPA Wind Spółka z o.o., Sp. K. („EPA”).

 

Z tytułu przejęcia projektów do samodzielnej realizacji PEP zapłacił na rzecz EPA łączną kwotę ok. 45 mln złotych, co stanowiło rozliczenie dotychczasowej współpracy PEP i EPA na podstawie Umowy. Ponadto, w przypadku zakończenia z sukcesem procesu developmentu danego projektu farmy wiatrowej, tj. uzyskania dla tego projektu pozwolenia na budowę oraz przyłączenia do sieci, Spółka zobowiązana może być w przyszłości do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia obliczonego na podstawie określonej w Dokumentacji formuły, odrębnie dla każdego projektu farmy wiatrowej. W przypadku, gdyby wszystkie przejęte projekty developmentu farm wiatrowych zakończyłyby się sukcesem Spółka zapłacić może łącznie nie więcej niż 27 mln zł.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close