Serwis Korporacyjny

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej uzgodnienia...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej uzgodnienia treści umów związanych z potencjalną sprzedażą 50% udziałów w spółce zależnej Polenergia Bałtyk I S.A. na rzecz koncernu Equinor.

20/12/2018 11:59

Raport bieżący 51/2018

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm., dalej: „Rozporządzenie MAR”), niniejszym informuje o uzgodnieniu w dniu 19 grudnia 2018 r. treści umów związanych z potencjalną sprzedażą 50% udziałów w spółce zależnej Polenergia Bałtyk I S.A. na rzecz koncernu Equinor.

Powyższa informacja została uznana przez Emitenta za informację poufną w rozumieniu Rozporządzenia MAR.

Uzgodnione umowy opierają się zasadniczo na umowach zawartych pomiędzy Emitentem a spółką zależną Equinor w odniesieniu do spółek MFW Bałtyk II sp. z o.o. i MFW Bałtyk III sp. z o.o. Informacja dot. ww. umów została przez Emitenta podana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 4/2018.

Tego samego dnia Emitent podjął decyzję o opóźnieniu podania ww. informacji poufnej do publicznej wiadomości na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia. W ocenie Emitenta, opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej do publicznej wiadomości było usprawiedliwione ochroną prawnie uzasadnionych interesów Spółki, gdyż przekazanie jej niezwłocznie do publicznej wiadomości mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Emitenta. Ponadto w ocenie Emitenta, opóźnienie podania do wiadomości informacji nie wprowadziło w błąd opinii publicznej. Emitent zapewnił ponadto poufność powyższej informacji do momentu jej podania do publicznej wiadomości. Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, natychmiast po publikacji niniejszego raportu, Emitent poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close