Serwis Korporacyjny

ZMIANA SKŁADU RADY NADZORCZEJ POLENERGIA S.A.

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZMIANA SKŁADU RADY NADZORCZEJ POLENERGIA S.A.

18/06/2021 15:42

Raport bieżący z plikiem 31/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 18 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

1. powołało p. Grzegorza Stanisławskiego, p. Ignacio Paz-Ares Aldanondo oraz p. Thomasa O’Brien w skład Rady Nadzorczej Emitenta;

2. powołało p. Dominikę Kulczyk oraz p. Hansa Schweickardt na kolejną kadencję w Radzie Nadzorczej Emitenta;

3. odwołało p. Marjolein Helder z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej, złożyli oświadczenie, stwierdzające, że: (i) nie wykonują innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która to działalność byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki; (ii) nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz; (iii) nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych członków Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close