Serwis Korporacyjny

ZAWARCIE UMOWY KREDYTU

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAWARCIE UMOWY KREDYTU

01/12/2021 09:39

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje o zawarciu w dniu 1 grudnia 2021 r. z Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, umowy kredytu w łącznej kwocie 250 mln zł, z terminem spłaty do 180 dni od dnia podpisania umowy. Kredyt zostanie przeznaczony na cele zgodne ze Strategią Grupy Polenergia na lata 2020-2024. Postanowienia umowne nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close