Serwis Korporacyjny

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki

22/05/2021 13:49

Raport bieżący z plikiem 21/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021 r., o godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 24/26.

W załączeniu:

1) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;

2) projekty uchwał Walnego Zgromadzenia;

3) informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;

4) wzory pełnomocnictw;

5) regulamin zdalnego udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;

6) sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.;

7) raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close