Serwis Korporacyjny

ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ DLA PROJEKTU FARMY...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ DLA PROJEKTU FARMY WIATROWEJ DĘBSK

04/06/2020 16:20

Raport bieżący 15/2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 29 maja 2020 r. Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 4 czerwca 2020 roku, spółka zależna Emitenta – Polenergia Farma Wiatrowa 3 sp. z o.o. („Farma Wiatrowa”) zawarła z konsorcjum, w skład którego wchodzą Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. oraz ERBUD S.A. („Konsorcjum”) umowę dotyczącą budowy Farmy Wiatrowej Dębsk o łącznej maksymalnej mocy zainstalowanej 121 MW („Umowa”).

Umowa dotyczy wykonania przez Konsorcjum na rzecz Farmy Wiatrowej kompleksowych robót branży budowlanej w zakresie budowy fundamentów pod turbiny wiatrowe, przystosowania dróg dojazdowych dla transportu ponadgabarytowego, modernizacji dróg istniejących, budowy dróg serwisowych, platform montażowych dla potrzeb realizacji Farmy Wiatrowej Dębsk.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close