Serwis Korporacyjny

ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ DLA PROJEKTU FARMY...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ DLA PROJEKTU FARMY FOTOWOLTAICZNEJ STRZELINO

23/12/2022 13:49

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 23 grudnia 2022 roku, spółka zależna Emitenta – Polenergia Obrót 2 sp. z o.o. rozwijająca projekt farmy fotowoltaicznej Strzelino o łącznej mocy zainstalowanej 45,2 MWp („Projekt” lub „Farma Fotowoltaiczna Strzelino”) zawarła ze spółką P&Q sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku („Wykonawca”) umowę dotyczącą budowy Farmy Fotowoltaicznej Strzelino („Umowa EPC”). Projekt wygrał aukcję zwykłą OZE nr AZ/12/2021 przeprowadzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dnia 9 grudnia 2021 roku, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 49/2021. Umowa EPC ma zostać wykonana w terminie do 31 grudnia 2023 roku.

Umowa EPC dotyczy wykonania przez Wykonawcę na rzecz Farmy Fotowoltaicznej Strzelino kompleksowych robót montażowo-elektrycznych obejmujących: dostawę i montaż konstrukcji wsporczych dla modułów fotowoltaicznych, montaż modułów fotowoltaicznych i inwerterów, dostawę i montaż stacji elektroenergetycznych nn/SN, dostawę i montaż kabli nn, SN, wykonanie stacji abonenckiej 20/110 kV wraz z dostawą urządzeń, dostawę i montaż linii kablowej WN wraz z siecią światłowodową. Umowa EPC nie obejmuje dostawy modułów fotowoltaicznych i inwerterów.

Warunki Umowy EPC nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych dla tego typu kontraktów. Jej postanowienia dotyczą w szczególności: zobowiązań stron, wynagrodzenia i zasad rozliczeń, odpowiedzialności, w tym jej ograniczenia, gwarancji należytego wykonania umowy, gwarancji usunięcia wad i usterek.

Wartość Umowy EPC wynosi ok. 68 mln zł.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close