Serwis Korporacyjny

ZAWARCIE UMOWY DOTYCZĄCEJ REALIZACJI PROJEKTU FARMY...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAWARCIE UMOWY DOTYCZĄCEJ REALIZACJI PROJEKTU FARMY WIATROWEJ KOSTOMŁOTY

29/01/2021 13:48

Raport bieżący 2/2021

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 29 stycznia 2021 roku spółka zależna Emitenta – Polenergia Farma Wiatrowa Dębice/Kostomłoty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Farma Wiatrowa”) zawarła ze spółką Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. („PBDI”) umowę dotyczącą budowy Farmy Wiatrowej Kostomłoty, na którą składa się zespół 9 siłowni wiatrowych o łącznej maksymalnej mocy zainstalowanej 27 MW („BoP”). Umowa ma zostać wykonana w terminie do 30 września 2022 roku.

BoP dotyczy realizacji przez PBDI na rzecz Farmy Wiatrowej: kompleksowych robót branży budowlanej w zakresie budowy fundamentów pod turbiny wiatrowe, przystosowania dróg dojazdowych dla transportu ponadgabarytowego, modernizacji dróg istniejących, budowy dróg serwisowych, platform montażowych oraz robót montażowo – elektroenergetycznych i niezbędnych robót budowlanych dla stacji abonenckiej 20/110 kV wraz z siecią kablową SN, WN i światłowodową dla potrzeb realizacji Farmy Wiatrowej

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close