Serwis Korporacyjny

WARUNKOWA REJESTRACJA AKCJI SERII AA W...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

WARUNKOWA REJESTRACJA AKCJI SERII AA W KDPW

05/04/2022 09:04

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 4 kwietnia 2022 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) dokonał warunkowej rejestracji papierów wartościowych Emitenta, tj. 21.358.699 akcji zwykłych na okaziciela serii AA Emitenta pod kodem ISIN PLPLSEP00013 („Akcje”), pod warunkiem wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Rejestracja nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla zbywalnych praw do akcji oznaczonych kodem PLPLSEP00120, w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji KDPW jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku. Informacja o zarejestrowaniu Akcji zostanie przekazana w formie komunikatu operacyjnego KDPW.

podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close