Serwis Korporacyjny

Transakcja sprzedaży 50% udziałów w spółce...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Transakcja sprzedaży 50% udziałów w spółce zależnej na rzecz Wind Power AS – ziszczenie się jednego z warunków zawieszających

05/03/2019 14:59

Raport bieżący 10/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. („Raport Bieżący”), Zarząd spółki Polenergia S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.), niniejszym informuje, że w dniu 5 marca 2019 r. Zarząd Spółki powziął informację o uzyskaniu przez Spółkę oraz przez Wind Power AS („Wind Power”) bezwarunkowej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy.

Zgodnie z informacjami przekazanymi Raportem Bieżącym, Spółka zawarła przedwstępną, warunkową umowę zbycia („Umowa Przedwstępna”) 50% udziałów („Udziały”) w spółce zależnej Spółki – Polenergia Bałtyk I S.A. („SPV”), która prowadzi projekt budowy morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Umowa Przedwstępna przewiduje zawarcie umowy przyrzeczonej przenoszącej własność Udziałów posiadanych przez Spółkę na rzecz Wind Power.

Zawarcie ostatecznej umowy przenoszącej własność Udziałów jest uzależnione od spełnienia warunków zawieszających obejmujących (i) uzyskanie przez każdą ze stron bezwarunkowej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy oraz (ii) uzyskanie prawomocnej rejestracji przez Sąd Rejestrowy uchwały w przedmiocie przekształcenia SPV ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Uzyskanie przez Spółkę oraz przez Wind Power bezwarunkowej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy oznacza, że został spełniony jeden ze wskazanych w Raporcie Bieżącym warunków zawieszających transakcji zbycia Udziałów w SPV przez Spółkę na rzecz Wind Power.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close