Serwis Korporacyjny

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy morskiej infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej.

14/03/2019 12:12

Raport bieżący 13/2019

Zarząd Polenergia S.A. w Warszawie („Emitent”) w dniu 14 marca 2019 r. powziął informację o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dla spółki MFW Bałtyk III sp. z o. o.,

w której Emitent posiada 50% udziałów, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach („Decyzja”).

Decyzja dotyczy budowy morskiej infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej, łączącej planowane stacje elektroenergetyczne na morzu, z Krajowym Systemem Energetycznym.

Łączna moc, która może zostać wyprowadzona z morskich farm wiatrowych z użyciem infrastruktury szczegółowo opisanej w Decyzji wynosi do 1440 MW.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close